Ako žiť a pracovať tak, aby sme čo najlepšie naplnili vlastné potreby a zároveň brali ohľad na potreby druhých? 

 

V Life at Work podporujeme jednotlivcov a organizácie v tom, aby komunikovali a žili  v súlade so svojimi hodnotami, autenticky a zároveň s rešpektom k potrebám druhých.

V Life at Work veríme, že keď sa ľudské hodnoty prostredníctvom ľudských zručností stanú vedomou súčasťou našej komunikácie a nášho života, náš život sa stane zmysluplným a radostným vyjadrením nás samých v tom najlepšom. Skutočne radostné vyjadrenie zahŕňa aj potreby druhých ľudí okolo nás. Pozitívny efekt takejto komunikácie bude cítiť aj v našich vzťahoch, či so spolupracovníkmi na pracovisku alebo s rodinou doma.

Life at Work unikátne spája štyri etablované prístupy ku komunikácii, emocionálnej inteligencii a reziliencii - Nenásilnú komunikáciu, Focusing, Všímavosť a Jogu smiechu. Každý z nich ponúka svoju vlastnú múdrosť a perspektívu, sú v harmonickom súlade a dobre sa dopĺňajú.

Life at Work založila Dr. Elizabeth English v Anglicku v roku 2004. V roku 2012 som priniesol prístupy Life at Work na Slovensko.

Vitajte, Peter Kukliš. 


Locana

 

Po vynikajúcom pracovnom výkone u nás vo Veľkej Británií ma teší, že Peter prináša hodnoty a zručnosti z Life at Work k sebe domov na Slovensko a vôbec všade tam, kam príde učiť. Želám Petrovi a jeho klientom veľa úspechov a spokojnosti s Life at Work Slovakia! Elizabeth English, DPhil.

  

Ste u nás po prvýkrát? Pozrite sa, či sa k sebe hodíme.

Pozrite sa na aktuálny program našich podujatí.