Ako ďalej, keď strácame spoločnú reč?

Prítomnosť a podpora mediátora, tretej neutrálnej strany, často umožní stranám konfliktu vytvoriť dialóg, ktorý potrebujú medzi sebou mať. Komunikácia je vždy možná či medzi jednotlivcami, tímami alebo medzi rôznymi úrovňami hierarchie.

Pri mediácii nežiadame od žiadnej zo strán ani ústupky ani limitujúce kompromisy. Pomocou hľadania širšej perspektívy, ktorá umožní pozrieť sa na situáciu očami druhej strany a nájsť jej hlbší zámer a motiváciu vás podporíme, aby ste našli vzájomné porozumenie. Hlbšie vzájomné porozumenie nám potom pomôže spoločne preskúmať rôzne praktické spôsoby riešenia konfliktu. Prostredníctvom dialógu hľadáme riešenia, ktoré budú vyhovovať potrebám obidvoch strán.

 

Náš mediačný proces ponúka

·         Individuálne sedenia s každou zo strán pred spoločným stretnutím

·         Identifikovanie hlbších záujmov, potrieb a motivácií každej zo strán

·         Podporu každej zo strán, aby mala priestor vyjadriť sa a bola vypočutá druhou stranou

·         Uznanie pocitov a ich vypočutie, keď a kedy je treba

·         Postoj, ktorý nehodnotí, kto má pravdu a kto nie

·         Pomoc zúčastneným prejsť od „musím“ ku „chcem“ komunikovať s druhou stranou

·         Nájdenie porozumenia a dôvery

 

Kontaktujte nás, keď máte záujem alebo otázky ohľadne mediácie.