Nenásilná komunikácia je prístup ku komunikácií a emocionálnej inteligencii, ktorý môže mať hlboký vplyv na naše vzťahy doma, v práci a aj na vzťah k samému sebe. Jej autor je Marshall Rosenberg a učí sa už 40 rokov po celom svete pre harmonickejšie a autentickejšie vzťahy v pracovnom a aj súkromnom živote.

Ciele kurzu:

Rozšíriť vnútorné zdroje a zručnosti účastníkov v oblasti komunikácie a emocionálnej inteligencie tak, aby vedeli identifikovať, riešiť, ale hlavne predchádzať  konfliktom na pracovisku. Cieľom školenia je poskytnúť podporu, teoretickú orientáciu a zručnosti vedúce k ústretovej a efektívnej tímovej spolupráci a vnútornej motivácii účastníkov.

Kurz je zložený z interaktívnych cvičení a aktivít, priestor na otázky a zdieľanie skúseností účastníkov, čas na sebareflexiu a individuálnu prácu, praktický nácvik postupov Nenásilnej komunikácie a odborné vstupy.

 Kurz pomôže účastníkom:

  • Vyjadrovať jasne, úprimne, bez obviňovania a kritiky
  • Prehlbovať empatiu a porozumenie seba a druhých
  • Počúvať a počuť, čo hovoria druhí
  • Zvládať zložité medziľudské situácie efektívne a v priateľskej atmosfére
  • Prijať „ťažké“ vyjadrenia od druhých, bez ohrozenia svojej sebaúcty alebo vzťahu s druhou osobou
  • Povedať „nie“ jasne, bez urazenia druhej osoby
  • Zvládať zložité emócie – svoje aj druhých
  • Predchádzať a zabrániť vzniku konfliktov a problémov
  • Komunikovať a žiť s rešpektom k sebe a k druhým
  • Inšpirovať iných k ochotnej a radostnej spolupráci

  

Dĺžka trvania:   2 dni (2 x 8 tréningových hodín)

 

Nenásilná komunikácia vychádza z princípu, že všetky naše činy a slová vychádzajú z ľudských potrieb, ktoré sa snažíme naplniť. Pochopenie a uznanie týchto potrieb vytvorí mosty prepojenia, lepšej spolupráce a harmonickejších vzťahov medzi ľuďmi.

  

Bez ohľadu na to, koľko je medzi nami rozdielov, my všetci zdieľame tie isté ľudské potreby. V čom sa človek od človeka odlišuje, sú spôsoby, akými svoje potreby napĺňa. Marshall B. Rosenberg, Ph.D. (Autor a zakladateľ Nenásilnej komunikácie)

 

 

Najbližší dátum kurzu nájdete v kalendári podujatí.

Viac o prístupe Nenásilná komunikácia nájdete v sekcií Nenásilná komunikácia.

Pozrite si tiež zaujímavé odkazy, blog a zdroje.