Komunikačné techniky mediátora metódou Nenásilnej komunikácie

Vybudovať  si dôveru u účastníkov a zároveň medzi účastníkmi mediácie, byť nestranný a nehodnotiaci, klásť otvorené otázky, podporovať obojsmernú diskusiu, držať sa faktov, nie dohadov - to všetko sa od mediátora očakáva. Ale ako na to?

Nenásilná komunikácia je praktický prístup ku komunikácii a mediácii. Používa sa na celom svete všade tam, kde si ľudia potrebujú porozumieť, vrátane oblastí s ťažkými etnickými, rasovými, sociálnymi a náboženskými konfliktami. Jej autor, Marshall Rosenberg, PhD., hovorí, že keď sa obidve strany konfliktu naozaj dokážu vypočuť a navzájom pomenovať svoje ľudské potreby, riešenie konfliktu sa nájde do 20 minút.

Náš workshop interaktívnou zážitkovou formou ukáže spôsob, akým je možné nájsť spoločnú reč aj tam, kde to škrípe. Budeme aktívne cvičiť techniky Nenásilnej  komunikácie, vymeníme si skúsenosti s kolegami mediátormi, vrátime  sa k náročným  momentom z vašej mediačnej praxe a   pomocou Nenásilnej komunikácie  si vyskúšame nový spôsob riešenia prípadov mediácie.

 

Obsah kurzu:

  • Konflikt a porozumenie, dva svety a čo sa z nich môžeme naučiť
  • Štyri kroky (k porozumeniu) v Nenásilnej komunikácii
  • Ľudské potreby a ako nájsť dobrý dôvod všetkého, čo ľudia hovoria alebo konajú
  • Fakt alebo interpretácia a čo nám to hovorí o ľudských potrebách
  • Ja- výroky, jazyk obvinení, kritiky a odsudzovania a ako sa dá „pretlmočiť“ do ľudských potrieb
  • Počúvanie „pod povrchom“ (zvlášť toho nepríjemného)
  • Otvorené, uzavreté a zamerané otázky
  • Empatia, „ťažkí“ klienti a ako im porozumieť

  

Dĺžka trvania: jeden deň (8 hodín)

 

Viac informácii o mediácii.

Viac informácii o Nenásilnej komunikácii.

Pozrite si tiež zaujímavé odkazy, blog a zdroje.