Focusing v skratke

Focusing je pre mnohých jemný a hĺbkový proces rozvoja emocionálnej inteligencie, pre mnohých životná filozofia. Komplexne zahŕňa rôzne aspekty ľudského bytia – mentálne, emocionálne, fyzické alebo inštinktívne. Navyše vytvára priestor aj pre tie záhadnejšie stránky nášho vnútorného sveta, ktoré zatiaľ nemajú jednoznačný jazyk na svoje vyjadrenie. Pracuje tiež s metaforami, symbolmi a intuíciou. Focusing nám ukazuje ako sa „zastaviť“ v konkrétnej situácií a dokázať vytvoriť vnútorný priestor pre nové možnosti, pre čerstvú životnú energiu, ktorá v nás chce plynúť ďalej vpred.

Focusing nám pomáha zorientovať sa vo vlastnom prežívaní. Ukazuje nám spôsob, akým otvorene a bez hodnotenia vypočuť všetko to, čo si v nás, v našom tele, v našom vedomí, v našom vnútri pýta pozornosť.

 logo The Focusing Institute

 

Ako Focusing funguje?

Náš organizmus vie o každej situácií nášho života viac, ako sme si vedomí. Veľa toho, čo v živote prežívame, vnímame, ale často nemáme slová, ktorými by sme to popísali. Napríklad, naše telo vie o druhých ľuďoch viac, ako sme si bežne vedomí. Trvalo by veľmi dlho, kým by sme všetko, čo o konkrétnej osobe vieme, spísali do zoznamu. Jej vlastnosti, výzor, história spoločných stretnutí, vzťah k nám a mnoho iného sa k nám dostane kompletne v jednom momente, keď si na tú osobu spomenieme.

S trochou tréningu sa dokážeme naladiť na všetko to „viac“, čo v nás o danej situácií, človeku alebo probléme je. Je to akoby sme získali ďalší nový zmysel, ktorý nám pomáha orientovať sa. Toto nové vedomie o konkrétnej situácií voláme „pociťovaný zmysel“. Je to ako mať špecifický vnútorný kompas na každú situáciu v našom živote, hmatateľný kompas, ktorý ukazuje smer k novým, čerstvým riešeniam. 

Na to, aby sme sa pohli v našom živote ďalej zo zaseknutých miest, potrebujeme precítiť naše pocity. Nevyhýbať sa im, nerozprávať o nich, ale hovoriť „z ich vnútra“. A to nám efektívne a bezpečne umožní Focusing.

Keď si položíme otázku „Čo práve teraz chce moju pozornosť?“, Focusing v nás otvorí a vybuduje schopnosť privítať priateľsky, so záujmom a bez hodnotenia čokoľvek nové, čo k nám príde. Focusing radikálne zmení našu schopnosť počúvať a vypočuť všetko to v nás, čo sa nám niečo snaží povedať a byť pripravený na prekvapenie.

Focusingový učiteľ alebo partner nás podporí v hľadaní tohto kompasu. Postupne sa učíme dôverovať prirodzenej múdrosti svojho tela a prežívania.

 

„Focusing Vám umožní nájsť to miesto, kde je Váš život zablokovaný, spomalený alebo v kŕči. A umožní Vám to zmeniť. Umožní Vám žiť z hlbšieho miesta ako sú vaše myšlienky alebo pocity“. Eugene Gendlin

 

Odkiaľ Focusing pochádza?

Focusing vyvinul Eugen Gendlin, PhD. z „Filozofie Implicitna“. Gendlin v spolupráci s Carlom Rogersom viedol v sedemdesiatych rokoch minulého storočia psychologický výskum na univerzite v Chicagu. Jeho prekvapujúcim výsledkom bol vznik Focusingu a techniky „Myslenia na hrane“. Gendlin vydal knihy „Focusing“ (1978) a „Nechaj tvoje telo interpretovať tvoje sny“ (1986). Inštitút Focusing-u bol založený v roku 1986, dnes združuje viac ako 1000 certifikovaných trénerov v 40 krajinách sveta.

 

To, čo sa v nás deje, je nespočetné bohatstvo. Myslíme viac ako môžeme vyjadriť. Cítime viac ako môžeme myslieť. Žijeme viac ako môžeme cítiť. A ešte stále je tam o mnoho viac. Eugene Gendlin

 

Pre koho je Focusing?

Focusing je pre každého, kto chce alebo potrebuje porozumieť lepšie sám sebe. Najbežnejšie sa praktizuje vo dvojici. Desaťdňový tréning focusingových zručností umožní komukoľvek i bez predchádzajúcej skúsenosti s prácou s vnútorným svetom byť schopný nájsť svoj vnútorný kompas a tiež byť poslucháčom v procese niekoho iného. Špecifické využitie má Focusing v psychologickom poradenstve a terapii.

Aké sú prínosy Focusingu?

Ľudia, ktorí vyskúšali Focusing hovoria:

 • Cítim, že som viac sám sebou.
 • Mám v sebe viac života.
 • Dokážem viac počúvať seba a iných.
 • Konečne sa mi podarilo nájsť riešenie situácie, v ktorej som sa na dlho zasekol. Z toho riešenia mám skutočne dobrý pocit. 
 • Viac verím mojej intuícii.
 • To napäté miesto v mojom bruchu sa konečne uvoľnilo, po rokoch dýcham voľne.
 • Keď takto strávim so sebou čas, je to veľmi príjemné.
 • Začínam si rozumieť a čerpám z mojich snov.
 • Dokážem robiť jasnejšie rozhodnutia rýchlejšie.
 • Viac sa rešpektujem, som sebaistejší.
 • Mám zdravší vzťah k svojmu telu.

 

Zistite viac o kurzoch Focusingu.

Program podujatí Focusingu nájdete v kalendári podujatí.

Pozrite si zaujímavé odkazy alebo odporúčané čítanie v sekcii blog a zdroje.